Cookies.

Onze site maakt gebruik van cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert). Dit bestand houdt onder andere uw logingegevens bij, zodat u bij een volgend bezoek automatisch inlogt.

Gebruik persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft door te registreren, worden door ons bewaard. Deze informatie wordt gebruikt om u te herkennen bij een bezoek aan onze site. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Intellectuele eigendomsrechten.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van De Grensstreek. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Grensstreek verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als De Grensstreek u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u De Grensstreek tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door De Grensstreek.

Het is toegestaan op uw eigen website een link aan te brengen naar de startpagina van de De Grensstreek website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de De Grensstreek website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke goedkeuring van De Grensstreek. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

Links naar andere websites beheerd door De Grensstreek.

Deze website bevat links naar andere door De Grensstreek beheerde websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Links naar websites beheerd door derden.

De Grensstreek website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De Grensstreek controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat De Grensstreek en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat De Grensstreek de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.
Ga terug naar Index