Forum | Evenementen | Lees topic
Info
Tijd: 28/06/2022 | 14:33
Opleiding asielmedewerker hr
Wij kregen dit in onze mailbox. Dit is de derde keer dat zo'n cursus doorgaat. Helaas wordt dit stilaan een must, zelfs voor een vrijwilliger. Na de vorige cursus kregen we de vraag hoe het kwam dat er niemand van De Grensstreek de cursus volgde......
De cursus is gratis en zou heel goed zijn.
Misschien met een paar mensen samen afspreken?


Geachte mevrouw, mijnheer,
Minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, heeft na het succes van de vorige editie, ook dit jaar middelen vrijgemaakt voor de organisatie van een opleiding voor medewerkers en vrijwilligers van dierenasielen. Uit de respons van de deelnemers van de vorige editie en uit de evaluatie blijkt een grote tevredenheid over de verstrekte leerstof. Op grond van de ervaring werd de cursus nog meer aangepast op maat van de Vlaamse asielen.
De opleiding heeft als doel asielen te ondersteunen bij hun dagelijkse werking en behandelt thema’s als dierengezondheid, hygiëne en huisvesting, maar ook bedrijfsbeheer, management en marketing. Er wordt een antwoord geboden op vragen waar asielmedewerkers vaak mee geconfronteerd worden. Hoe reduceer je stress bij dieren? Hoe kan je infectieziektes of parasieten voorkomen? Hoe dien je een dier in nood de eerste zorgen toe? Hoe kan je de stemming van een dier het beste inschatten? Hoe verhoog je de kans op adoptie voor een dier?
De Hogescholen die in Vlaanderen een opleiding “Bachelor Dierenzorg” aanbieden hebben samen een kwalitatieve cursus van 5 dagen uitgewerkt die wordt aangeboden in vier provincies.
Uit de evaluatie bleek dat sommige deelnemers zich moeilijk konden vrijmaken op een weekdag, anderen dan weer moeilijker in het weekend. Daarom wordt dit jaar aan de cursisten de mogelijkheid geboden om te kiezen op welke data en locaties ze de lessen zullen bijwonen, op voorwaarde uiteraard dat alle modules worden gevolgd. Zo kan je bijv. alle lessen op zaterdag volgen maar moet je je dan wel naar verschillende campussen verplaatsen. (Let wel, het is niet mogelijk om halve dagen deel te nemen op verschillende locaties.) Op de laatste lesdag gaat het examen door en na afloop van de cursus krijgen de geslaagden een opleidingscertificaat.
De eerste opleiding gaat reeds van start in VIVES Roeselare, en wel op 8, 10 en 15 oktober, op 28 november en op 10 december, telkens van 9 tot 13 u en van 14 tot 18 u.
Hoe inschrijven?
De opleiding wordt gratis verstrekt, maar inschrijving is verplicht. Via de volgende link kan je je inschrijven en vind je het volledige programma met een overzicht van de data, locaties en verschillende modules:
http://www.lne.be/themas/dierenwelzijn/inschrijven-opleiding-asielmedewerkers

Asielmedewerkers die reeds deelnamen aan de vorige cursus maar niet voor alle modules geslaagd waren, kunnen zich opnieuw inschrijven voor enkel die specifieke modules. Vul dan niet het online formulier in, maar stuur een mailtje naar dierenwelzijn@vlaanderen.be.
Na je inschrijving ontvang je nog een mail met alle praktische informatie.

Het is onze hoop dat elk asiel tenminste één medewerker zal kunnen afvaardigen voor deze opleiding die moet leiden naar een betere omkadering en samenwerking van en tussen de asielen.


Met vriendelijke groeten,

Vlaamse overheid
DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE
Secretariaat-generaal
Dienst Dierenwelzijn
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
www.lne.be/dierenwelzijn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

cid:image001.png@01D0EB1E.D6906D40
hr
Gepost door Martine op 18/09/2015 | 15:24